Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cấp năm 2008 có còn giá trị không?

Hoàng Tâm - 08:34 28/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp cao đẳng công nghệ thông tin và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, cấp năm 2008. Năm 2009, tôi được tuyển dụng vào vị trí giáo viên THCS. Năm 2015, tôi tốt nghiệp đại học công nghệ thông tin, hệ vừa làm vừa học. Hiện tại tôi vẫn đang giảng dạy cấp THCS. Xin hỏi, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 có được sử dụng để chuyển xếp lương theo quy định mới nhất cho giáo viên THCS không? Nếu không thì tôi phải làm thế nào?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 27/1/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD về một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Theo đó, để bảo đảm quyền lợi cho giáo viên đã có nhiều năm công tác trong việc bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương chấp nhận các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mà các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã cấp cho các giáo viên trước ngày 22/5/2021.

Vì vậy, trường hợp ông Hoàng Tâm có bằng tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm bậc 1 được xác định là đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với giáo viên THCS.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top