Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Có được hưởng hai chế độ trợ cấp hằng tháng?

Phạm Thế Cương - 08:23 10/08/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, người khuyết tật đang hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng hoặc trợ cấp tuất thì có được hưởng đồng thời trợ cấp người khuyết tật nữa không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 51 Luật Người khuyết tật thì người khuyết tật đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định của Luật Người khuyết tật, nhưng được hưởng các chính sách khác theo quy định của Luật Người khuyết tật nếu pháp luật về người có công với cách mạng hoặc pháp luật về BHXH chưa quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top