Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Có được hưởng trợ cấp chuyển vùng khi nghỉ việc?

Lê Văn Luyến - 15:45 15/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi công tác tại xã đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) được 22 năm. Tháng 7/2021, tôi được hưởng trợ cấp 1 lần thôi việc ngay theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Xin hỏi, tôi có được trợ cấp một lần ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn khi nghỉ việc không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu đã được quy định tại Điều 8 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, trường hợp nghỉ thôi việc ngay theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP) không thuộc đối tượng thực hiện chính sách trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP nêu trên.

Việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Thanh Hóa thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Lê Văn Luyến liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Thanh Hóa (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top