Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Có được ký hợp đồng làm thêm trong thời gian nghỉ chờ hưu?

Ngô Xuân Dũng - 08:38 13/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi đã có quyết định nghỉ việc chờ nghỉ hưu một năm. Xin hỏi, trong thời gian nghỉ chờ hưu tôi có được ký hợp đồng lao động làm thêm với các doanh nghiệp không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 19 Bộ luật Lao động năm 2019 về việc giao kết nhiều hợp đồng lao động có quy định như sau:

"1. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

2. Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và an toàn, vệ sinh lao động".

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top