Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Có được mở cửa sổ ra ngõ đi chung?

Lê Thị Thu Hiền - 08:04 17/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Căn nhà của tôi tiếp giáp 2 mặt ngõ, 1 mặt là ngõ chung của nhà nước, 1 mặt bên cạnh nhà là ngõ chung của 4 nhà hàng xóm. Tôi đang xây nhà và có làm cửa sổ lùa trên đất nhà tôi nhìn sang ngõ chung và nhìn sang nhà của 3 hàng xóm. Tuy nhiên, các gia đình hàng xóm không đồng ý cho tôi làm cửa sổ (khoảng cách ngõ nhỏ hơn 2 m). Xin hỏi, trong trường hợp này tôi có được làm cửa sổ không?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc mở cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung được quy định tại Bộ luật Dân sự (Điều 178).

Do thông tin về vị trí, quy mô công trình nhà ở riêng lẻ cũng như các thông tin về quy hoạch xây dựng do bà Hiền cung cấp chưa đầy đủ nên chưa có cơ sở để đưa ra câu trả lời cụ thể, Bộ Xây dựng xin cung cấp các quy định pháp luật về xây dụng có liên quan để bà tham khảo:

Luật Xây dựng quy định công trình xây dựng (trong đó có nhà ở riêng lẻ) phải có giấy phép xây dựng trừ "nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự ản đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt" và "nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt" và "nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng" (Điều 89).

Điều kiện để cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị là "phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành" với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn là "phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn" (Điều 93).

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD) quy định các chi tiết kiến trúc của công trình tiếp giáp tuyến đường "do đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc tại từng khu vực quy định" (Khoản 2.6.7).

Do vậy, theo pháp luật về xây dựng, việc xác định cụ thể yêu cầu đối với việc mở cửa sổ ra đường đi chung cần căn cứ đồ án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị và quy chế quản lý kiến trúc đô thị đã được phê duyệt, ban hành trên địa bàn.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top