Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Có được truy lĩnh trợ cấp thương binh?

Trương Văn Khuyên - 14:17 26/07/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi là thương binh, hưởng trợ cấp mất sức từ năm 1990. Tháng 3 vừa qua tôi mới biết đến chính sách đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và làm đơn xin hưởng chế độ thương binh. Tôi nhận được quyết định hưởng chế độ từ ngày 1/3/2023. Xin hỏi, tôi có được truy lĩnh chế độ trợ cấp thương binh những tháng về trước kể từ ngày Nghị định số 131/2021/NĐ-CP có hiệu lực hay không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 3 Điều 45 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định:

Đối với trường hợp thương binh đồng thời là bệnh binh hoặc người hưởng chế độ mất sức lao động thì hưởng thêm một chế độ trợ cấp hằng tháng kể từ tháng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top