Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Có được ủy quyền nhập khẩu, phân phối mỹ phẩm?

Công ty TNHH C.B.I. - 08:20 28/04/2023

Chi tiết câu hỏi

Công ty chúng tôi dự định thực hiện đăng ký công bố và nhập khẩu sản phẩm mỹ phẩm. Công ty đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn chi tiết việc ủy quyền nhập khẩu sản phẩm mỹ phẩm (sau khi đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm) vào thị trường Việt Nam. Cụ thể, chúng tôi muốn biết, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường có thể ủy quyền cho bên thứ ba - công ty nhập khẩu để thực hiện việc nhập sản phẩm mỹ phẩm và phân phối mỹ phẩm tại thị trường Việt Nam không? Về phạm vi ủy quyền, công ty nhập khẩu sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng, số lượng, chủng loại, mục đích sử dụng của sản phẩm mỹ phẩm mà mình nhập khẩu và phân phối tại thị trường Việt Nam có được không? Việc ủy quyền nhập khẩu trên nếu được thực hiện thì có phải đăng ký hoặc thông báo cho cơ quan cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và cơ quan hải quan không? Ngoài ra, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có được phép đăng ký công bố mỹ phẩm và nhập khẩu mỹ phẩm đã có số đăng ký công bố không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm:

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là tổ chức, cá nhân đứng tên trên hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm và chịu trách nhiệm về sản phẩm mỹ phẩm đó trên thị trường (Khoản 3 Điều 2).

Các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa mỹ phẩm ra lưu thông khi đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra hậu mại khi sản phẩm lưu thông trên thị trường (Khoản 1 Điều 3).

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam (Khoản 3 Điều 3).

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 48 Thông tư số 06/2011/TT-BYT.

Đối với các sản phẩm mỹ phẩm đã công bố và được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, khi có thay đổi các nội dung quy định tại Phụ lục số 05-MP Thông tư số 06/2011/TT-BYT, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải có văn bản đề nghị bổ sung (đối với các nội dung không phải công bố mới) kèm theo tài liệu có liên quan đến nội dung bổ sung và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thực hiện công bố mới theo quy định (đối với các nội dung phải công bố mới) (Điều 9).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top