Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Cơ quan nào cấp Giấy báo tin mộ liệt sĩ?

Lê Văn Vượng - 10:05 07/04/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, cơ quan nào có trách nhiệm cấp cho thân nhân liệt sĩ Giấy báo tìm mộ? Thân nhân liệt sĩ có phải làm đơn đề nghị cấp Giấy này hay không? Thời hạn giải quyết khi có đề nghị của thân nhân liệt sĩ là bao lâu?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, việc cấp Giấy báo tin mộ liệt sĩ thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý mộ liệt sĩ. Tuy nhiên câu hỏi không nêu rõ đề nghị về thủ tục nào nên không có cơ sở để hướng dẫn thêm.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top