Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Có quy định mẫu giấy chứng nhận "Lao động tiên tiến" không?

Huỳnh Tấn Phước - 09:16 14/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, Nghị định số 85/2014/NĐ-CP chỉ quy định mẫu giấy khen, bằng chứng nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở, vậy đối với danh hiệu Lao động tiên tiến thì có cần giấy công nhận không, nếu có thì sử dụng theo mẫu quy định tại văn bản nào?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Danh hiệu "Lao động tiên tiến" là danh hiệu thi đua được xét tặng hằng năm cho cá nhân lập thành tích trong công tác, lao động và sản xuất.

Hiện nay Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định về mẫu giấy chứng nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến", chỉ quy định mức tiền thưởng kèm theo đối với danh hiệu nêu trên.

Do vậy, cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" được công nhận tại quyết định của cấp có thẩm quyền và tiền thưởng kèm theo.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top