Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Cơ sở xác lập hồ sơ giải quyết chế độ với vợ liệt sĩ tái giá

Lương Ánh Giang - 20:28 14/08/2023

Chi tiết câu hỏi

Bà tôi là vợ liệt sĩ, có một người con chung. Sau đó, bà tôi đã lấy chồng khác nhưng vẫn nuôi dưỡng người con chung với liệt sĩ đến tuổi trưởng thành. Tôi có làm hồ sơ xin hưởng chế độ ưu đãi đối với vợ liệt sĩ đã lấy chồng khác cho bà tôi, nhưng trong biên bản họp các thành viên trong gia đình của liệt sĩ không ký tên vào biên bản. Xin hỏi, vậy bà tôi có được hưởng chế độ trợ cấp đối với vợ liệt sĩ đã lấy chồng khác hay không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, việc xác lập hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ liệt sĩ lấy chồng khác phải có ý kiến đồng thuận của gia đình liệt sĩ.

Đối với trường hợp này, biên bản họp không được các thành viên ký tên đồng thuận thì không đủ cơ sở để xác lập hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top