Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Có thể hủy thời gian đóng BHXH hay không?

Ngọc Diễm - 10:32 27/08/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi đã nghỉ việc hơn một năm và muốn lĩnh BHXH một lần. Tuy nhiên, doanh nghiệp còn nợ tiền BHXH nên tôi không lĩnh được. Xin hỏi, tôi có thể hủy quá trình đóng BHXH còn nợ đó để được hưởng chế độ đối với khoảng thời gian đã đóng BHXH trước đó không?

Trả lời

BHXH tỉnh Tây Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3, Khoản 1 Điều 5 Luật BHXH năm 2014, thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng, trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian đã hưởng BHXH một lần); mức hưởng BHXH được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng BHXH và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH.

Hiện tại, pháp luật về BHXH không có quy định về việc hủy thời gian đã tham gia đóng BHXH của người lao động.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top