Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Có thể tham gia BHXH tự nguyện sau khi nghỉ việc

Nguyễn Hải Bắc - 08:03 27/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi đóng BHXH được 22 năm 8 tháng tại doanh nghiệp. Vừa qua, tôi nghỉ việc và ngừng đóng BHXH. Xin hỏi, sau khi nghỉ việc tôi muốn đóng BHXH tự nguyện và BHYT tại địa phương có được không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 4 Điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, quy định người có tên trong cùng một gia đình đăng ký thường trú hoặc tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Để tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình, ông tới tổ chức dịch vụ thu hoặc cơ quan BHXH, cung cấp mã số BHXH, đóng tiền để được ghi nhận quá trình tham gia BHXH và cấp thẻ BHYT theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top