Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Có truy lĩnh chế độ điều dưỡng khi được công nhận thương binh?

Nguyễn Anh Tuấn - 14:32 26/04/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi bị thương ngày 27/2/1986, được cấp giấy chứng nhận thương binh ngày 31/12/2020, được truy lĩnh trợ cấp thương tật từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/12/2021. Xin hỏi, tôi có được truy lĩnh tiền điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần từ năm 2013 đến năm 2020 không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 31 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ, người bị thương trước ngày Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực thì được hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/1/2013.

Theo đó, người bị thương trước ngày Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực thì được truy lĩnh trợ cấp hằng tháng kể từ ngày 1/1/2013, không quy định được truy lĩnh các chế độ trợ cấp khác.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top