Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Con của người có công với cách mạng có được ưu tiên tuyển sinh đại học?

Mai Thị Ánh - 16:16 18/04/2022

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế năm 1985-1987 ở biên giới Hà Tuyên, được hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Vậy, tôi có được hưởng chế độ ưu tiên khi tuyển sinh vào đại học theo mục con của người có công với cách mạng hay không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 36, 37 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9/12/2020 của Ủy ban thường vụ quốc hội về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, người được công nhận là "người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế" được hưởng các chính sách:

"Điều 36. Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế

1. Trợ cấp một lần.

2. Bảo hiểm y tế.

3. Chế độ ưu đãi quy định tại Điểm e và Điểm g, Khoản 2, Điều 5 của Pháp lệnh này.

Điều 37. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế

1. Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

2. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế chết".

Như vậy, trong các chế độ trên không có các chính sách ưu đãi trong giáo dục đối với con của người có công với cách mạng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top