Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Con liệt sĩ được trợ cấp tuất hằng tháng trong trường hợp nào?

Nguyễn Thị Luyên - 08:32 17/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Mẹ tôi năm nay ngoài 75 tuổi, không có lương hưu, là con duy nhất của liệt sĩ, được hưởng quà ngày 27/7 và 500.000 đồng/năm tiền thờ cúng liệt sĩ. Xin hỏi, mẹ tôi có được hưởng trợ cấp hằng tháng đối với con liệt sĩ không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điều 16 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, con liệt sĩ được nhận trợ cấp tuất hằng tháng trong những trường hợp sau đây:

Trợ cấp tuất hằng tháng đối với những người sau đây:

- Cha đẻ, mẹ đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người có công nuôi liệt sĩ; trường hợp có nhiều liệt sĩ thì theo các mức thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên;

- Vợ hoặc chồng liệt sĩ.

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ quy định tại Khoản 3 Điều này sống cô đơn, con liệt sĩ quy định tại Khoản 3 Điều này mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top