Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Công nhân thất nghiệp làm thủ tục hỗ trợ thế nào?

Phạm Hoàng Linh - 17:05 17/01/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi là người lao động làm việc cho công ty, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nghỉ việc. Cho tôi hỏi, công nhân thất nghiệp có được hỗ trợ không?

Trả lời

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp bà Phạm Hoàng Linh là người lao động làm việc có giao kết hợp đồng lao động với công ty, doanh nghiệp thuộc các trường hợp phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc,… theo quy định tại Điểm 4, 5 Mục 2 Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, đề nghị bà liên hệ với công ty, doanh nghiệp để lập hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top