Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Công ty Chí Tâm đã được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Chí Tâm - 10:28 29/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Công ty chúng tôi nhận được Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam. Công ty đã tiếp thu, sửa chữa về bản khai quá trình công tác của ông Nguyễn Ngọc T. theo đúng quy định. Về bản khai quá trình công tác của ông Lưu Thanh Đ., thời gian ông Đ. làm tại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh giai đoạn 2003-2012 chưa có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp là vì đến thời điểm này Trung tâm đã giải thể (sáp nhập) nên con dấu, cũng như người đại diện Trung tâm không còn nữa. Do vậy, chúng tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào sổ bảo hiểm đã đóng từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm chấp thuận cho bản khai quá trình công tác của ông Lưu Thanh Đ. và hướng dẫn các thủ tục để Công ty hoàn thiện hồ sơ, sớm được cấp giấy phép.

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Chí Tâm đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum hướng dẫn, hoàn thiện và được Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phê duyệt cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top