Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Cử nhân Luật có làm giáo viên Giáo dục công dân được không?

Đặng Thị Oanh - 14:05 28/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi đang giảng dạy môn Giáo dục công dân tại một trường THCS, thời gian công tác 22 năm. Tôi đã có bằng Cao đẳng sư phạm môn Giáo dục công dân và bằng Đại học Luật. Xin hỏi, bằng Đại học Luật có được tính là chuyên ngành phù hợp vị trí dạy môn Giáo dục công dân và đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo để bổ nhiệm, xếp lương theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT hay không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 9 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập quy định:

"Bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp quy định tại tiêu chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông được xác định là bằng cử nhân chuyên ngành đào tạo giáo viên hoặc bằng cử nhân chuyên ngành không thuộc ngành đào tạo giáo viên mà trong chương trình đào tạo của chuyên ngành đó có các môn học hoặc học phần (thuộc khối kiến thức chuyên ngành) đảm bảo yêu cầu giảng dạy môn học cụ thể trong Chương trình giáo dục phổ thông. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cơ sở giáo dục quyết định hoặc phối hợp với cơ sở đào tạo (nơi cấp bằng) để xác định tính phù hợp của bằng cử nhân với môn học cụ thể trong Chương trình giáo dục phổ thông".

Do đó, đề nghị bà Đặng Thị Oanh cung cấp các minh chứng cần thiết cho cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác định tính phù hợp của bằng cử nhân Luật với yêu cầu giảng dạy môn Giáo dục công dân cấp THCS.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top