Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Đăng ký xe tại nơi tạm trú, xác định thời hạn thế nào?

Phan Thị Thuỳ Linh - 07:50 03/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Trường hợp đăng ký xe máy cá nhân theo nơi tạm trú thì trên giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô có mục “ngày đến hạn”. Tôi xin hỏi, “ngày đến hạn” là ngày hết hạn tạm trú đúng có không? Tôi đang tạm trú thì có phải gia hạn chứng nhận đăng ký xe 2 năm/lần không? Vì hạn tạm trú thường chỉ được 2 năm, nếu quá hạn trên chứng nhận đăng ký xe mà vẫn chưa gia hạn được tạm trú thì lưu thông trên đường có làm sao không?

Trả lời

Bộ Công an trả lời vấn đề này như sau:

Theo Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 1/7/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe xe cơ giới, trên chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy có thời hạn đăng ký áp dụng đối với những trường hợp đăng ký xe có thời hạn (tạm trú, ngoại giao...).

Khi hết thời hạn tạm trú, giấy chứng nhận đăng ký cũng hết thời hạn sử dụng, bà phải gia hạn tạm trú và đến cơ quan đăng ký xe đề nghị cấp gia hạn giấy đăng ký. Nếu quá thời hạn trên Giấy chứng nhận đăng ký xe mà vẫn chưa giải quyết được gia hạn tạm trú thì xe của bà không được phép lưu thông trên đường.

Trong trường hợp bà không tạm trú nữa mà quay về nơi thường trú, bà vẫn giữ lại biển số nhưng phải đến cơ quan đăng ký xe nơi tạm trú làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và đến cơ quan đăng ký xe nơi thường trú làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký khác theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top