Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Đất hợp thửa phải có chung mục đích sử dụng

Nguyễn Hưng - 16:00 04/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi mua hai thửa đất liền kề. Thửa số 1 có diện tích 1.300 m2 trong đó có 150 m2 đất ở và 1.150 m2 đất trồng cây lâu năm. Thửa số 2 có diện tích 600 m2 trong đó có 50 m2 đất ở và 550 m2 đất trồng cây lâu năm. Khi tôi đề nghị được hợp hai thửa đất trên lại thành một thì Văn phòng đăng ký đất đai huyện trả lời, căn cứ Điểm 2.3a Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT không hợp thửa được. Xin hỏi, vậy tôi phải chuyển mục đích sử dụng như thế nào để hai thửa đất trên được phép hợp thửa theo quy định?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm 2.3a Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính:

"2.3. Đối tượng thửa đất

a) Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai;".

Do đó, hai thửa đất liền kề muốn hợp thửa đất phải có chung mục đích sử dụng đất.

Trường hợp hai thửa đất liền kề không có cùng mục đích sử dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trước khi thực hiện thủ tục hợp thửa.

Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin cho ông để biết và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top