Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Địa phương không lập hồ sơ hỗ trợ lao động có hợp đồng

Đồng Thị Kim Anh - 14:38 12/01/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm công nhân tại TPHCM. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tôi đã trở về địa phương được 4 tháng nay, không có việc làm và thu nhập. Gia đình tôi có con nhỏ, hiện cuộc sống vô cùng khó khăn. Tôi không thấy cán bộ ấp, xã hay huyện thông báo về việc hỗ trợ. Vậy, trường hợp gia đình tôi có được hỗ trợ không?

Trả lời

UBND tỉnh Hậu Giang trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; ngày 18/7/2021, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, quy định cụ thể đối tượng được hỗ trợ:

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn 1.300.000 đồng/người/tháng đối với khu vực thành thị và 1.000.000 đồng/người/tháng đối với khu vực nông thôn làm một trong các công việc sau:

- Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định;

- Mua bán phế liệu lưu động;

- Bốc vác;

- Vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ;

- Lái xe honda ôm;

- Bán lẻ vé số lưu động (bán vé số dạo);

- Tự làm hoặc làm việc tại các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống; cắt tóc, uốn tóc.

Trường hợp bà Đồng Thị Kim Anh có giao kết hợp đồng lao động với công ty, doanh nghiệp thuộc các trường hợp phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, theo quy định tại Điểm 4, 5 Mục 2 Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, đề nghị bà Kim Anh liên hệ với công ty, doanh nghiệp để lập hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top