Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Diện tích thực tế khác diện tích trên sổ đỏ, tính bồi thường thế nào?

Trần Lê Thanh Duy - 10:02 17/06/2022

Chi tiết câu hỏi

Gia đình tôi có đất bị ảnh hưởng bởi dự án kè chống sạt lở. Đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận. Sau khi đo đạc, kiểm kê, UBND quận ra thông báo thu hồi đất đối với hộ gia đình tôi gồm: Tổng diện tích đất 87,1 m2, loại đất đang sử dụng ODT (trong đó có 45,9 m2 bị sạt lở). Gia đình thống nhất với diện tích thu hồi như thông báo. Tháng 9/2021, Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận lập phương án chi tiết bồi thường hỗ trợ về đất cho gia đình tôi, theo đó, gia đình chỉ được bồi thường hỗ trợ cho 41,2 m2; còn 45,9 m2 không được bồi thường, hỗ trợ. Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận căn cứ Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 để xác định, diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, nên không được bồi thường hỗ trợ cho diện tích thu hồi 45,9 m2 nêu trên. Trong khi đó, tổng diện tích thửa đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi là 544 m2, phần ảnh hưởng bởi dự án phải thu hồi là 87,1 m2, là trích đo một phần thửa. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình được cấp năm 2015, có đầy đủ tọa độ, kích thước ranh giới thửa đất, đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp, không có vi phạm về sử dụng đất (vào thời điểm tháng 4/2020 bị sạt lở một phần như nêu trên). Đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vướng mắc liên quan đến việc bồi thường đất của gia đình và việc căn cứ Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP để giải quyết trường hợp của gia đình tôi có phù hợp hay không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Điều 12 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là quy định về bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3, Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Theo nội dung ông Duy nêu thì gia đình ông đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ thửa đất với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 544 m2 (trong đó có phần ảnh hưởng bởi dự án phải thu hồi là 87,1 m2). Đề nghị gia đình ông cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ về quyền sử dụng đất với cơ quan tài nguyên và môi trường tại địa phương để được hướng dẫn, giải đáp cụ thể việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top