Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện bổ nhiệm Giáo viên THCS hạng II mới

Huỳnh Huyền - 08:17 10/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi trúng tuyển giáo viên THCS vào tháng 9/2014, mã ngạch 15a.201, hưởng lương 100% với hệ số 2,34 và tập sự 1 năm. Tháng 9/2015, tôi hết thời gian tập sự. Tháng 7/2017, tôi được chuyển sang mã ngạch V.07.04.11. Tháng 4/2021, tôi được chuyển sang mã ngạch V.07.04.31 (có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II, có thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên giỏi cấp huyện, và đảm nhiệm một số nhiệm vụ khác). Tháng 4/2022, tôi nhận bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành đang giảng dạy. Xin hỏi, theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT tôi có còn giữ hạng II mới hay không? Mốc thời gian nâng lương của tôi có còn là tháng 4/2021 không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên THCS thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường THCS công lập đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8 Điều 3 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

Theo đó, bổ nhiệm vào CDNN Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) đối với Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.11) có tổng thời gian giữ CDNN Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.12) và hạng II (mã số V.07.04.11) hoặc tương đương đủ từ 9 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

Nếu đáp ứng điều kiện về thời gian giữ hạng nêu trên thì bà Huỳnh Huyền được bổ nhiệm vào CDNN Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31). Nếu chưa đáp ứng điều kiện về thời gian giữ hạng nêu trên thì tiếp tục giữ hạng, mã số và hệ số lương của CDNN giáo viên THCS hạng II cũ (mã số V.07.04.11), khi đáp ứng đủ điều kiện về thời gian giữ hạng theo quy định thì được bổ nhiệm vào CDNN Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31) mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng CDNN.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top