Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện bổ sung hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề y

Vân Anh - 15:15 15/02/2023

Chi tiết câu hỏi

Sau khi thực tập tại bệnh viện đa khoa và có chứng chỉ hành nghề đa khoa, tôi vừa học thạc sĩ sản phụ khoa, vừa làm việc tại khoa sản của bệnh viện quận. Vậy, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tôi có được cấp bổ sung phạm vi hoạt động nghề nghiệp là sản phụ khoa hay không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Hiện tại để được cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn cần có: Bằng tốt nghiệp đại học là bác sĩ đa khoa; chứng nhận thực hành đủ 18 tháng về chuyên khoa sản phụ khoa, hoặc có bằng tốt nghiệp nội trú/chuyên khoa 1/chuyên khoa 2 về chuyên khoa sản phụ khoa.

Trường hợp bà tham gia học thạc sĩ hệ vừa học, vừa làm nếu bệnh viện có xác nhận thời gian bà đi học thạc sĩ mà vẫn tiếp tục thực hành sản phụ khoa tại bệnh viện thì đủ điều kiện về thời gian thực hành để bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn về sản phụ khoa trong chứng chỉ hành nghề.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top