Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của bác sĩ

Nguyễn Văn Trọng - 08:40 24/08/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi có chứng chỉ hành nghề chuyên khoa ngoại và giấy chứng nhận đào tạo liên tục 6 tháng chuyên khoa ngoại thần kinh do Bệnh viện Chợ Rẫy cấp trước ngày 9/7/2019. Xin hỏi, tôi có được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn ngoại thần kinh không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Việc bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP và Công văn số 787/BYT-KCB ngày 2/2/2021; Công văn số 6797/BYT-KCB ngày 19/8/2021 của Bộ Y tế.

Theo Công văn số 6797/BYT-KCB thì các chứng nhận, chứng chỉ đào tạo được sử dụng để bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn theo hướng dẫn tại Mục 2 Công văn số 787/BYT-KCB ngày 2/2/2021 của Bộ Y tế là: Chứng chỉ định hướng chuyên khoa được tuyển sinh trước ngày 9/7/2019 với thời gian từ 6 tháng trở lên tùy theo từng chuyên khoa (không áp dụng đối với các khóa đào tạo được thực hiện theo quy định của Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 9/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 26/2020/TT-BYT).

Do vậy, chứng chỉ đào tạo liên tục của ông nếu thực hiện theo quy định của Thông tư số 22/2013/TT-BYT thì không đủ điều kiện để xem xét, cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top