Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện chuyển sang tuyển dụng theo chính sách thu hút?

Lê Trâm - 16:07 30/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi được tuyển dụng vào làm công chức theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP. Qua nghiên cứu Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ, tôi nhận thấy tôi đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được áp dụng chính sách thu hút của Nghị định này. Xin hỏi, tôi phải làm thủ tục, hồ sơ gì và gửi ở đâu để đề nghị được áp dụng các chính sách của Nghị định 140/2017/NĐ-CP, hay bà phải thi tuyển lại từ đầu theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP? Nếu cơ quan không thông báo tuyển theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP thì bà cần làm gì?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Hiện nay, việc tuyển dụng công chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và việc tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ vị trí việc làm và nhu cầu cần tuyển dụng, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức; kế hoạch tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo các quy định nêu trên. Trong đó, xác định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện theo từng vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Do vậy, trường hợp ứng viên đã được tuyển dụng vào làm công chức theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP nay muốn được tuyển dụng theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ thì phải thôi việc ở cơ quan hiện tại và thực hiện đăng ký dự tuyển bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP. Quá trình dự tuyển ứng viên phải đảm bảo các tiêu chuẩn về độ tuổi, thành tích, trình độ chuyên môn quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top