Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Điều kiện công nhận thương binh

Trương Thị Ngọc Châu - 11:05 20/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi tham gia kháng chiến tại chiến trường K với thời gian 1 năm 8 tháng, ra quân ngày 31/1/1983. Bố tôi mất sức lao động tỷ lệ 31%, loại B, thủng màng nhĩ tai trái. Xin hỏi, bố tôi có được công nhận là thương binh không?

Trả lời

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, việc công nhận thương binh phải đầy đủ hồ sơ theo quy định, trong đó có giấy chứng nhận bị thương. 

Nếu không đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP nêu trên thì sẽ không đủ điều kiện công nhận thương binh.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top