Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện được chuyển chức danh nghề nghiệp

Trịnh Thị Ngọc Quyên - 12:07 29/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi là kỹ sư công nghệ thực phẩm sinh học, chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III (V05.02.07). Tôi làm công tác an toàn thực phẩm tại Trung tâm Y tế huyện từ năm 2009 đến nay, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xin hỏi, theo vị trí việc của tôi thì tôi có thể chuyển từ chức danh nghề nghiệp kỹ sư hạng III (V.05.02.07) sang chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng, an toàn thực phẩm hạng III (V.08.09.25) được không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thực phẩm sinh học không phù hợp với yêu cầu trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế (chức danh dinh dưỡng hạng III yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học nhóm ngành dinh dưỡng; bác sĩ nhóm ngành y học và tốt nghiệp sau đại học nhóm ngành dinh dưỡng), vì vậy chưa đủ điều kiện để xét chuyển sang chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng hạng III.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top