Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện được xét tuyển theo chính sách thu hút nhân tài

Nguyễn Văn Nam - 15:19 04/08/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi hiện 30 tuổi 10 tháng, đã được tuyển dụng vào một cơ quan nhà nước theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP theo đối tượng thạc sĩ, cán bộ khoa học trẻ. Xin hỏi, nếu tôi muốn thôi việc ở cơ quan hiện tại và dự tuyển vào một cơ quan khác cũng đang xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP thì có đủ điều kiện về độ tuổi và có được đăng ký không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Khoản 6, Điều 20 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Khoản 6, Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì ông Nguyễn Văn Nam đã được tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, nay muốn thôi việc ở cơ quan hiện tại và dự tuyển vào một cơ quan khác cũng đang xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP thì thuộc đối tượng xét tuyển mới.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm thôi việc và dự tuyển vào cơ quan khác, ông Nguyễn Văn Nam đã 30 tuổi 10 tháng nên không đáp ứng yêu cầu về độ tuổi để áp dụng chính sách thu hút theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top