Gửi câu hỏi
Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

Hỏi: Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động hợp đồng

Huy Long - 08:09 20/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, trước khi ký hợp đồng chính thức, lao động nữ có thai và thông báo với bên sử dụng lao động về việc có thai; trong hợp đồng lao động có quy định mang thai phải báo trước, vậy lao động nữ này có được hưởng chế độ thai sản theo quy định không?

Trả lời

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản khi có đủ điều kiện sau:

Đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con; hoặc lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền nếu có thời gian đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Theo quy định tại Khoản 1, 5 Điều 101 Luật BHXH năm 2014, hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ khi sinh con bao gồm:

- Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao Giấy chứng sinh của con;

- Bản sao Giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao Giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

- Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

- Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc Giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp Giấy chứng sinh;

- Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 31 của Luật này;

- Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người lao động nếu đã tham gia BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau, thai sản, đáp ứng đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nêu trên và đủ hồ sơ theo quy định thì được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top