Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Điều kiện làm cửa hàng trưởng bán lẻ xăng dầu

Dương Kim Loan - 16:08 01/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, theo quy định hiện hành, để được làm cửa hàng trưởng cửa hàng bán lẻ xăng dầu thì có bắt buộc phải có chứng chỉ nghiệp vụ cửa hàng trưởng hay không?

Trả lời

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu, một trong những điều kiện để cửa hàng xăng dầu được Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu là "Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành" (Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu).

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, chứng chỉ nghiệp vụ cửa hàng trưởng cửa hàng bán lẻ xăng dầu không là điều kiện bắt buộc khi Sở Công Thương thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Tuy nhiên, thương nhân chủ sở hữu cửa hàng xăng dầu có thể cử hoặc đề nghị cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh đi đào tạo thêm nghiệp vụ cửa hàng trưởng cửa hàng bán lẻ xăng dầu để bảo đảm hoạt động kinh doanh tại cửa hàng xăng dầu đạt hiệu quả cao.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top