Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện lập Hội đồng sát hạch tiếp nhận viên chức

Nguyễn Thị Hồng Xiêm - 07:05 17/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, Trung tâm thuộc Sở, là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên chỉ có 1 viên chức (Phó Giám đốc phụ trách), còn lại là hợp đồng lao động thì có được đề nghị Sở thành lập hội đồng sát hạch để tiếp nhận vào viên chức thay cho Trung tâm không?

Trả lời

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được giao thẩm quyền tuyển dụng không bố trí được Hội đồng kiểm tra, sát hạch thì cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập xem xét, quyết định việc thành lập Hội đồng.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top