Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện nghỉ hưu sớm trong lực lượng công an

Nguyễn Như Nam - 08:40 03/04/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi làm việc tại lực lượng công an được 15 năm. Trong quá trình làm việc tôi bị thương, được cấp Giấy chứng nhận thương binh và mất sức lao động 56%, đến nay được 13 năm nay. Tôi xin hỏi, hiện nay sức khỏe của tôi đã yếu muốn xin nghỉ hưu sớm có được không? Nếu được thì cần làm thủ tục như thế nào và được hưởng những chế độ gì?

Trả lời

Bộ Công an trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điều 8 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/5/2016 của Chính phủ về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; Điều 3 Nghị định số 49/2019/NĐ-CP ngày 6/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân thì sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân khi nghỉ việc, được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên;

- Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, đội hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc Danh mục nghề, công việc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên;

- Người lao động bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thi hành nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền giao, đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, không phụ thuộc vào tuổi đời;

- Nam công an nhân dân có đủ 25 năm trở lên, nữ công an nhân dân có đủ 20 năm trở lên công tác trong công an nhân dân, trong đó có ít nhất 5 năm được tính thâm niên nghề công an nhân dân mà công an nhân dân không còn nhu cầu bố trí hoặc không chuyển ngành được hoặc tự nguyện xin nghỉ. Thời gian công tác trong công an nhân dân bao gồm thời gian là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên đang theo học được hưởng sinh hoạt phí, công nhân công an, kể cả thời gian công an nhân dân chuyển ngành sau đó do yêu cầu nhiệm vụ được điều động trở lại phục vụ công an nhân dân;

- Hết hạn tuổi phục vụ theo quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều 30 Luật Công an nhân dân năm 2018 và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Căn cứ các quy định nêu trên và thông tin do ông Nguyễn Như Nam cung cấp, trường hợp ông Nguyễn Như Nam chưa đủ điều kiện để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top