Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện thi thăng hạng tuyên truyền viên văn hóa

Phạm Tuấn Sỹ - 11:02 18/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi công tác ở Đài Phát thanh huyện đã 17 năm, hưởng lương trung cấp, mã ngạch 17.178. Năm 2015, tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật nhưng đến nay vẫn chưa được thi hay xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Theo Thông tư số 02/2023/TT-BVHTTDL thì mã ngạch của tôi sẽ được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa trung cấp (mã số V.10.10.36). Tỉnh tôi đang rà soát để tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp trong năm 2023. Xin hỏi, trường hợp của tôi có đủ điều kiện được đăng ký thi thăng hạng lên tuyên truyền viên văn hóa (mã số V.10.10.35) trong năm nay không?

Trả lời

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời vấn đề này như sau:

Để được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa trung cấp lên chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa, ông Phạm Tuấn Sỹ phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại Điều 2, hoặc tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại Điều 3 Thông tư số 03/2023/TT-BVHTTDL ngày 23/3/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật, có hiệu lực từ ngày 15/5/2023.

Căn cứ quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, ông Phạm Tuấn Sỹ liên hệ với cơ quan, đơn vị được phân công, phân cấp, ủy quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp để được giải đáp các thắc mắc cụ thể.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top