Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Điều kiện về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm khi tuyển dụng

Vũ Văn Luân - 15:41 22/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Vật lý năm 2013, có học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm khóa 2012-2013. Tháng 11/2021, tôi nộp hồ sơ thi tuyển viên chức nhưng Phòng Nội vụ trả lời, chứng chỉ của tôi không được chấp nhận, vì theo Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT, mọi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cũ không còn giá trị. Tôi xin hỏi, chứng chỉ học trước thời điểm Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ban hành có còn giá trị để tôi tham gia thi tuyển viên chức hay không, hay tôi buộc phải đi học chứng chỉ mới?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Ngày 27/1/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD về một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Theo đó, để bảo đảm quyền lợi cho giáo viên đã có nhiều năm công tác trong việc bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương chấp nhận các loại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm mà các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng đã cấp cho các giáo viên trước ngày 22/5/2021.

Vì vậy, trường hợp ông Vũ Văn Luân đã ký hợp đồng giáo viên tại cơ sở giáo dục thì chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm của ông được xác định là đạt yêu cầu.

Trường hợp ông chưa phải là giáo viên hợp đồng và nay nộp hồ sơ tuyển dụng lần đầu thì ông phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 5/4/2021 ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top