Gửi câu hỏi
Lao động - Tiền lương

Hỏi: Điều kiện về trình độ đào tạo đối với kế toán viên

Nguyễn Nhân - 14:06 15/11/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành kế toán. Tôi xin hỏi, trên bảng điểm của tôi chỉ ghi ngành đào tạo là kế toán thì có đủ điều kiện để dự thi ngạch kế toán viên của kho bạc hay không? Do thời điểm tôi học, trường chỉ có chỉ tiêu tuyển sinh là ngành kế toán. Theo tôi, nếu bắt buộc trên bảng điểm phải có chữ chuyên ngành kế toán mới đủ điều kiện dự thi kế toán viên thì quá thiệt thòi cho người dự tuyển.

Trả lời

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022 của Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với ngạch kế toán viên: "a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;" là phù hợp với quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 51 Luật Kế toán: "Điều 51. Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán:…b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán" và quy định tại Khoản 5 Điều 18 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán: "Điều 18. Tổ chức bộ máy kế toán … 5. Người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán là người đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc các học viện ở trong và ngoài nước; người có chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập; người có chứng chỉ kế toán viên theo quy định của Luật Kế toán; người có chứng chỉ chuyên gia kế toán hoặc chứng chỉ kế toán do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính Việt Nam thừa nhận".

Về việc trên bảng điểm của bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy của ông tại trường đại học chỉ ghi ngành đào tạo (kế toán) không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Đề nghị ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định về nội dung ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) xem xét trả lời hoặc xác nhận. Theo đó, có căn cứ báo cáo cơ quan đơn vị công tác để báo cáo cấp có thẩm quyền về việc ngành/chuyên ngành đào tạo trên văn bằng của ông phù hợp hoặc không phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 3/6/2022 của Bộ Tài chính.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top