Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Điều kiện xét hưởng chế độ với quân nhân làm nhiệm vụ quốc tế

Đỗ Mạnh - 13:53 29/09/2023

Chi tiết câu hỏi

Bố tôi nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia và Lào. Sau khi phục viên, bố tôi về địa phương làm kinh tế. Bố tôi đã bị mất hết giấy tờ thời kỳ quân ngũ. Tôi xin hỏi, trường hợp của bố tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ gì không?

Trả lời

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thì một trong các điều kiện để xét hưởng chế độ là quân nhân phải có thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở địa bàn, thời gian quy định theo danh mục địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 ban hành kèm theo Quyết định của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; không phải mọi quân nhân phục viên, xuất ngũ nói chung đều được xem xét hưởng chế độ.

Hồ sơ xét hưởng chế độ quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg và Điều 6 Thông tư số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 5/1/2012 hướng dẫn việc thực hiện chế độ trợ cấp hằng tháng, trợ cấp một lần, chế độ BHYT, mai táng phí đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 thuộc địa bàn và thời gian quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Việc giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg đối với nhóm đối tượng là quân nhân thuộc trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Đề nghị bố ông trực tiếp liên hệ với UBND và Chỉ huy trưởng Quân sự địa phương để được xem xét giải quyết và trả lời theo thẩm quyền.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top