Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Định mức công tác đo vẽ tuyến đường dây cấp điện

Lê Thị Thư Thủy - 09:32 15/06/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, phần khảo sát đường dây trên không cấp điện 22kV-35kV có công việc đo mặt cắt dọc tuyến đường dây thì trong mã định mức CH.21100 đo vẽ đường dây 22-35kV tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD đã có thành phần công việc đo mặt cắt dọc chưa?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Định mức công tác đo vẽ tuyến đường dây 22kV hoặc 35kV (mã hiệu CH.21100) được quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng.

Theo đó, thành phần công việc trong định mức công tác này bao gồm công việc đo vẽ, tính toán mặt cắt dọc tuyến đường dây 22kV hoặc 35kV.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top