Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Doanh nghiệp có được tự thành lập khu giãn cách xã hội?

Lê Hải - 16:21 03/03/2021

Chi tiết câu hỏi

Công ty của tôi có 4.000 công nhân, trong đó có gần 1.000 công nhân đang ở tập thể của công ty. Trong trường hợp xuất hiện ca bị nhiễm, lây Covid-19 thì công ty có được tự giãn cách xã hội cho số công nhân đã tiếp xúc với F1 và F2 không? Nếu được tự thành lập khu giãn cách xã hội thì cần những điều kiện cụ thể cũng như trang thiết bị cần thiết như thế nào để thành lập khu giãn cách xã hội?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Việc áp dụng các biện pháp giãn cách, cách ly phòng chống dịch sẽ phụ thuộc vào việc đánh giá ổ dịch và quyết định tại của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại mỗi địa phương.

Hiện tại Bộ Y tế có ban hành Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 và Quyết định 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 ban hành Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19, đề nghị ông Hải nghiên cứu.


Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top