Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Được bổ sung nội dung khám, chữa bệnh trên chứng chỉ hành nghề

Nguyễn Chí Thanh - 08:05 27/06/2024

Chi tiết câu hỏi

Tháng 6/2019, tôi được cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại. Năm 2023, tôi có thêm bằng chuyên khoa I ung thư. Xin hỏi, tôi có được cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành ưng thư không?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, hiện nay ông được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành ưng thư.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top