Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Tô Thị Phương Bình
Tô Thị Phương Bình - 10:05 23/08/2023

Khi nào nhà giáo được tính lương dạy thêm giờ?

Khoản 6 Điều 3 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập quy định, chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tôi xin hỏi, số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt (để tính thanh toán lương dạy thêm giờ) được xác định là số biên chế theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao biên chế giáo viên hay tính theo định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập theo quy định tại Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Nguyễn Ngọc Như
Nguyễn Ngọc Như - 12:44 16/08/2023

Điều kiện bổ sung phạm vi hoạt động chứng chỉ hành nghề y

Tôi đã được Bộ Y tế cấp chứng chỉ hành nghề, do không làm việc tại bệnh viện thuộc Bộ Y tế nên thẩm quyền cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của tôi thuộc Sở Y tế quản lý. Tôi đã có bằng chuyên khoa I phẫu thuật tạo hình, đăng ký hành nghề trong thời gian học chuyên khoa 1, có 48 tiết đào tạo y khoa liên tục (CME) nội khoa. Theo tôi tham khảo, hiện mỗi Sở Y tế có cách vận hành khác nhau. Có Sở Y tế yêu cầu phải có giấy 18 tháng thực hành phẫu thuật tạo hình mới được (trong khi Điều 11 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP không yêu cầu phải có giấy 18 tháng khi nộp bổ sung chứng chỉ hành nghề). Một số Sở Y tế lại không bổ sung với lý do Nội và Phẫu thuật tạo hình không bổ sung được do không cùng hệ (dù Điều 1 Công văn số 787/2021 của Bộ Y tế cho phép bổ sung khác hệ miễn là có bằng chuyên khoa I). Vì những khó khăn trên, tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các vấn đề sau: Thẩm quyền cấp, cấp lại do mất, hư hỏng, cấp bổ sung giấy phép hành nghề đang có do Bộ Y tế cấp thì vẫn thực hiện tại Bộ Y tế dù người hành nghề có làm việc ở đâu. Khi bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn sẽ thu hồi giấy phép hành nghề cũ và cấp giấy phép hành nghề mới có kèm chuyên khoa được bổ sung (vì hiện nay, cấp bổ sung được cấp dưới dạng quyết định rất khó khăn khi đăng ký hành nghề vì số chứng chỉ hành nghề cấp cho 1 chuyên khoa, còn chuyên khoa được bổ sung cấp theo số quyết định).
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Đoàn Bình Dương
Đoàn Bình Dương - 20:31 14/08/2023

Thẩm quyền đánh giá tiêu chuẩn năng lực giáo viên

Tôi học trung cấp sư phạm chính quy hệ 3 năm, ra trường năm 2000. Năm 2002, tôi học đại học sư phạm Toán, hệ 4 năm, tốt nghiệp năm 2007. Tháng 11/2007, tôi có quyết định chuyển mã ngạch từ 15.114 sang mã ngạch 15a.203 giáo viên tiểu học cao cấp. Quá trình công tác tôi đạt được nhiều thành tích như chiến sĩ thi đua cơ sở, bằng khen của chủ tịch UBND thành phố, giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố,... Năm 2017, tôi được nhận quyết định chuyển mã ngạch 15a.203 sang mã ngạch V.07.03.07, giáo viên tiểu học hạng II. Đến thời điểm hiện tại tôi vẫn đang được hưởng lương bậc 7/9 theo ngạch giáo viên tiểu học hạng II, V.07.03.07. Xin hỏi, theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bằng cử nhân sư phạm Toán của tôi có được công nhận trình độ chuẩn đối với giáo viên tiểu học không?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Nông Văn Vận
Nông Văn Vận - 07:05 13/08/2023

Giáo viên có cần chứng chỉ tiếng Anh khi chuyển xếp lương?

Tôi là giáo viên tiểu học, hưởng lương cao đẳng cũ trên 10 năm, hiện đã có bằng đại học (2 năm nay) và chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III, nhưng chưa được chuyển hưởng lương cao đẳng mới. Xin hỏi, nếu bây giờ tôi được chuyển sang lương mới, ngoài bằng cử nhân và chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III, tôi có cần chứng chỉ Tiếng Anh hay chứng chỉ tiếng dân tộc không?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Nguyễn Minh Hiếu
Nguyễn Minh Hiếu - 12:43 10/08/2023

Phụ cấp nghề 100% áp dụng đối với viên chức y tế nào?

Đối tượng hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 100% theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP là viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế đã và đang được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề mức từ 40%-70% quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC. Theo Điều 1 Nghị định số 05/2023/NĐ-CP bổ sung khoản 7 vào Điều 3 Nghị định số 56/2011/NĐ-CP thì: Trong thời gian áp dụng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở quy định tại Khoản 7 này không áp dụng quy định tại Điểm c Khoản 2 và quy định đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng tại Khoản 4 Điều 3. Tôi xin hỏi, có phải chỉ 2 đối tượng này mới được hưởng phụ cấp 100% theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP không?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Phan Tuấn
Phan Tuấn - 16:05 09/08/2023

Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn với bác sĩ y học cổ truyền

Tôi tốt nghiệp bác sĩ y học cổ truyền năm 2011, tháng 10/2013 có chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền, năm 2022 tốt nghiệp chuyên khoa cấp 1 y học gia đình. Xin hỏi, tôi có được bổ sung hoặc cấp đổi phạm vi hoạt động chuyên môn y học gia đình không? Dựa vào quy định nào để xin bổ sung? Nếu được bổ sung thì phạm vi hoạt động được làm những gì trong khám, chữa bệnh?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Thanh Huyền
Thanh Huyền - 09:05 09/08/2023

Viên chức trạm y tế xã hưởng phụ cấp theo mức nào?

Tôi xin hỏi, theo Nghị định số 05/2023NĐ-CP thì viên chức dân số làm việc tại trạm y tế có được hưởng phụ cấp mức 100% không?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Thúy Hằng
Thúy Hằng - 11:05 08/08/2023

Giáo viên có phải thực hiện đủ nhiệm vụ mới được chuyển hạng?

Tôi là giáo viên trung học cơ sở được 12 năm, đang hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở hạng II. Tôi có bằng đại học sư phạm hệ chính quy, chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở (THCS) hạng II, là giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, nhưng tôi chưa được nhà trường phân công đủ các nhiệm vụ của tiêu chuẩn giáo viên THCS hạng II (Điều 4 Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT). Khi chuyển hạng, tôi được chuyển sang giáo viên THCS hạng III. Xin hỏi, các nhiệm vụ tại Điều 4 của Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT có bắt buộc phải thực hiện trước khi chuyển hạng không?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Nguyễn Mạnh Thành
Nguyễn Mạnh Thành - 09:05 08/08/2023

Xác định thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Tôi làm hợp đồng giảng dạy, có đóng BHXH tại trường mầm non công lập, hưởng 85% hệ số lương 2,1 từ tháng 4/2014. Tháng 7/2016, ông được tuyển vào ngạch giáo viên mầm non (mã số 15115), hưởng 100% hệ số lương 1,86. Xin hỏi, thời điểm tôi được tính hưởng phụ cấp thâm niên là từ tháng 4/2014 hay tháng 7/2016?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Nguyễn Tuấn
Nguyễn Tuấn - 09:05 07/08/2023

Điều kiện giáo viên được hỗ trợ học phí để nâng trình độ chuẩn

Tôi xin hỏi, giáo viên tiểu học có trình độ chưa đạt chuẩn đã tự bỏ kinh phí đi đào tạo (từ tháng 10/2019) và hoàn thành từ tháng 10/2021 có được đưa vào danh sách hỗ trợ tiền học phí theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/7/2020) hay không? Trường hợp các giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn sau ngày 1/7/2020 có được thanh toán tiền học phí không?

Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xuân Ty
Xuân Ty - 08:05 07/08/2023

Điều kiện tham gia tuyển dụng giáo viên Tiếng Anh

Tôi học cao đẳng Dược nhưng lại muốn làm giáo viên dạy môn Tiếng Anh cấp tiểu học và trung học cơ sở. Xin hỏi, tôi có thể học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và chứng chỉ ngoại ngữ để đi dạy không? Nếu được thì chứng chỉ ngoại ngữ yêu cầu là chứng chỉ Tiếng Anh bậc mấy?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top