Gửi câu hỏi

Danh sách câu hỏi thuộc lĩnh vực:

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Thùy Dương - 09:59 04/08/2023

Trường hợp nào được chuyển hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 100%?

Tôi xin hỏi, viên chức dân số đang hưởng phụ cấp 30% có được hưởng phụ cấp ưu đãi 100% không?

Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Phạm Thị Thuận
Phạm Thị Thuận - 10:10 03/08/2023

Không yêu cầu sáng kiến khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Tôi là giáo viên tiểu học hạng II cũ. Theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, tôi có đầy đủ các minh chứng đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II mới, chỉ thiếu mỗi đạt sáng kiến các cấp. Xin hỏi, vậy tôi có được chuyển sang hạng II mới không?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Trần Sang
Trần Sang - 08:05 01/08/2023

Tiêu chuẩn chuyển xếp hạng đối với giáo viên tiểu học

Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập có quy định về tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đối với giáo viên tiểu học hạng III như sau: Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao. Tôi xin hỏi, việc minh chứng khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc bằng hình thức nào? Đơn vị nào có thẩm quyền minh chứng khả năng này cho giáo viên?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Trần Thị Huế
Trần Thị Huế - 10:05 31/07/2023

Viên chức thiết bị, thí nghiệm có được phụ cấp ngành Giáo dục?

Tôi tốt nghiệp đại học sư phạm, chuyên ngành sư phạm vật lý và thi đỗ viên chức vào vị trí nhân viên thiết bị thí nghiệm, mã số V.07.07.20. Xin hỏi, tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC, được sửa đổi bởi Điều 2 Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT ngày 25/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện áp dụng phụ cấp ưu đãi trong ngành giáo dục hay không?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Xuân Đoàn
Xuân Đoàn - 08:05 31/07/2023

Cách tính thời gian giữ hạng của giáo viên THCS

Tôi có bằng thạc sĩ năm 2013. Năm 2015, tôi được bổ nhiệm ngạch giáo viên THCS (15a.202), năm 2017, được bổ nhiệm giáo viên THCS hạng III (V.07.04.12), tháng 4/2021, được bổ nhiệm ngạch giáo viên THCS hạng III (V.07.04.32). Xin hỏi, tôi đã đủ điều kiện về số năm giữ hạng để tham gia thăng hạng giáo viên hay chưa?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Mai Trọng Bình
Mai Trọng Bình - 09:06 29/07/2023

Vì sao không chuyển xếp lương chức danh y sĩ hạng IV?

Thông tư số 03/2022/TT-BYT có quy định về việc chuyển xếp lương viên chức hạng IV có trình độ cao đẳng đối với viên chức hiện giữ chức danh điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dược, dinh dưỡng, dân số. Tuy nhiên, tôi không thấy đề cập đến chức danh y sĩ hạng IV. Tôi xin hỏi, tại sao chức danh y sĩ hạng IV lại không được chuyển xếp lương theo Thông tư số 03/2022/TT-BYT?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Trần Thái Bình
Trần Thái Bình - 09:44 28/07/2023

Giáo viên THCS chuyển sang dạy tiểu học, xếp lương thế nào?

Tôi xin hỏi, giáo viên môn Mỹ thuật bậc THCS, đang hưởng lương giáo viên THCS hạng II, mã số V.07.04.31, bậc 1 hệ số 4,0 khi chuyển xuống dạy tiểu học sẽ hưởng ngạch, bậc lương thế nào?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Nguyễn Văn An
Nguyễn Văn An - 14:16 25/07/2023

Căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa

Ngày 9/7/2019, Bộ Y tế có Công văn số 3928/BYT-K2ĐT về việc dừng đào tạo định hướng chuyên khoa. Công văn đã gây ra khó khăn trong hoạt động khám chữa bệnh và đào tạo bác sĩ. Công văn còn đề cập việc dừng chương trình này thay bằng chương trình 15 tín chỉ (tương đương tối thiểu 6 tháng học tập trung). Sau đó 3 tháng, các trường đại học thẩm định và mở các chương trình đào tạo cơ bản. Tôi xin hỏi, chương trình đào tạo này có giống chương trình nêu trong Công văn số 3928/BYT-K2ĐT không? Chương trình đào tạo cơ bản giống hệt chương trình định hướng chỉ là đổi tên để thẩm định, tại sao lại không được công nhận? Tại sao một chương trình đã được Bộ Y tế thẩm định, được cấp mã ngành đào tạo lại không có giá trị pháp lý? Công văn số 787/KCB-BYT ngày 2/2/2021 và Thông tư số 21/2020/TT-BYT hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh đa khoa cho các bác sĩ tốt nghiệp sau ngày 15/1/2021, vậy, các bác sĩ tốt nghiệp trước ngày 15/1/2021 phải làm như thế nào khi đã công tác tại các bệnh viện chuyên khoa (các bệnh viện này không thể thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề đa khoa rồi thi bác sĩ chuyên khoa 1 được)? Tại Thông báo số 611/TB-BYT ngày 7/5/2021 thông báo kết luận cuộc họp về văn bằng chứng chỉ bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là bác sĩ có nội dung, bác sĩ có các chứng chỉ chuyên khoa 6 tháng trở lên cấp trước ngày 31/12/2020 thì được cấp chứng chỉ hành nghề. Thông báo đã một phần giải quyết được các vướng mắc cho các bác sĩ đang bị kẹt giữa các văn bản trên, nhưng sau đó lại không có hướng dẫn thực hiện. Đây là vấn đề đã tồn tại từ nhiều năm nay, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định lại chương trình của các trường đại học y và khẩn trương công nhận các chứng chỉ này, làm cơ sở tiếp tục cấp chứng chỉ hành nghề chuyên khoa cho các bác sĩ. Nghiên cứu lại nội dung cuộc họp theo Thông báo số 611/TB-BYT để hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề theo nội dung cuộc họp. Trước mắt, tạo điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề cho các bác sĩ đang làm việc tại các bệnh viện chuyên khoa từ trước ngày 15/1/2021.
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Huỳnh Minh Huấn
Huỳnh Minh Huấn - 09:04 25/07/2023

Tham gia trực trong thời gian đi học có được hưởng phụ cấp nghề?

Tôi là bác sĩ, được cử đi học cao học theo quyết định của Sở Y tế. Trong quá trình đi học, ông vẫn tham gia trực 24/24 giờ, 5-6 ngày/tháng tại bệnh viện theo sự phân công của lãnh đạo. Xin hỏi, tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề không?
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Huỳnh Yến Nhi
Huỳnh Yến Nhi - 08:47 24/07/2023

Thời gian tính hưởng và không hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

Tôi vào làm việc tại trường đại học công lập B theo hình thức thi tuyển viên chức. Trước đó, tôi đã là giảng viên, ký hợp đồng lao động với trường đại học công lập A vào ngày 1/11/2017. Xin hỏi, khi ký hợp đồng viên chức mới với trường đại học B thì tôi có được giữ lại hệ số và phụ cấp thâm niên nhà giáo không? Nếu tính phụ cấp thâm niên nhà giáo thì trường hợp của tôi tính như thế nào? Tiến trình lương của tôi trong quá trình công tác tại trường đại học A như sau: - Ngày 1/11/2017, ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm, ngạch giảng viên, mã số V.07.01.03, bậc 2/9, hệ số 2,67; tập sự 1 năm. - Ngày 1/12/2018, kết thúc tập sự, ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. - Ngày 1/12/2021, lương bậc 2/9, hệ số 2,67 lên bậc 3/9, hệ số 3,00.
Xem chi tiết

Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền - 16:27 21/07/2023

Có được cộng thời gian công tác để tính phụ cấp thâm niên?

Tôi là giáo viên mầm non từ tháng 9/1996 ở một huyện của tỉnh Kon Tum, thuộc diện hợp đồng dài hạn. Đến năm 2005, tôi lập gia đình, chuyển về tỉnh Gia Lai nên làm đơn xin thôi việc. Tôi đi làm hợp đồng, đóng BHXH từ năm 2006 đến năm 2011. Từ tháng 11/2011 đến nay, tôi vào biên chế, làm giáo viên mầm non tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Thời gian đóng BHXH của tôi là hơn 26 năm. Xin hỏi, thời gian tính thâm niên nhà giáo của tôi là bao nhiêu năm, có được cộng dồn thời gian công tác ở ngành giáo dục không? Nếu được tính thì phụ cấp thâm niên của tôi là bao nhiêu phần trăm và cấp thẩm quyền nào giải quyết?
Xem chi tiết
Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top