Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Giáo viên tiểu học hạng II mới được xếp lương thế nào?

Nguyễn Thị Hồng Trang - 09:00 09/09/2022

Chi tiết câu hỏi

Tôi là giáo viên tiểu học hạng II (mã số V07.03.07), bậc 5, hệ số lương 3,66. Xin hỏi, khi chuyển qua giáo viên hạng II mới (mã số V07.03.28) thì tôi có được chuyển thẳng lên hệ số 4,00 ở bậc 1 của hạng II mới không?

Trả lời

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, theo đó, giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) nếu đạt các tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) và được áp dụng bảng lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38.

Như vậy, nếu được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) thì bà Nguyễn Thị Hồng Trang sẽ được chuyển xếp lương từ hệ số lương 3,66 lên hệ số lương 4,00.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top