Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Giấy chứng nhận sai diện tích, đính chính hay cấp lại?

Văn Thuấn - 08:36 18/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi xin hỏi, cán bộ chuyên môn tính sai diện tích so với hình vẽ của thửa đất dẫn đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng diện tích thì trường hợp này là đính chính hay phải thu hồi Giấy chứng nhận? Trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do nội dung ông hỏi là vụ việc cụ thể, cần căn cứ vào hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cụ thể. Do đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị ông liên hệ với có quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, hướng dẫn.

Trường hợp việc thể hiện thông tin về thửa đất theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (trong đó có thông tin về diện tích thửa đất) mà có sai sót so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận thì thuộc trường hợp đính chính Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai.

Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng diện tích đất thì thuộc trường hợp phải thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai và Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Đề nghị ông nghiên cứu quy định của pháp luật nêu trên để liên hệ với cấp có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top