Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Gói thầu có sự tham gia của cộng đồng, chọn nhà thầu thế nào?

Trần Quang Tuấn - 10:05 26/03/2024

Chi tiết câu hỏi

Đơn vị tôi có 1 dự án giao thông thuộc cơ chế đặc thù đang đến bước lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng. Chủ đầu tư đã thực hiện thông báo mời thầu từ cộng đồng theo Nghị định số 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, trên địa bàn xã và huyện không có đơn vị nào tham gia cũng như đủ năng lực để thực hiện. Tôi xin hỏi, vậy bước tiếp theo đơn vị tôi cần phải làm như thế nào?

Trả lời

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Đối với gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu trước ngày 1/1/2024, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Khoản 4 Điều 66 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định trường hợp không thể giao cho cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể thực hiện hoặc không có cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể quan tâm thì giao cho tổ, nhóm thợ thực hiện.

Theo đó, đối với gói thầu áp dụng hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 thì việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định nêu trên.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top