Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Góp vốn dự án bằng đất nông nghiệp, thủ tục thế nào?

Công ty CP Tasico EA SÔ - 10:07 20/01/2023

Chi tiết câu hỏi

Công ty chúng tôi có nhận góp vốn bằng 17,9 ha quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân vào năm 2020 để thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt. Tháng 4/2022, dự án trên được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Nay Công ty thực hiện thủ tục nhận góp vốn và sang tên sổ đỏ từ cá nhân sang Công ty thì có phải xin UBND tỉnh chấp thuận góp vốn nữa hay không?

Trả lời

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ) thì trường hợp Công ty CP Tasico EA SÔ nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để sử dụng thực hiện dự án trang trại chăn nuôi lợn thịt (thuộc đất nông nghiệp khác theo quy định tại Điểm 1.5 Khoản 1 Mục I Phụ lục số 01 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất) không phải thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận việc nhận góp vốn.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top