Gửi câu hỏi
Tài chính - Ngân hàng - Đầu tư - Công Thương

Hỏi: Hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy

Nguyễn Văn Thanh Truyền - 07:54 12/07/2021

Chi tiết câu hỏi

Tôi là chủ doanh nghiệp, có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy, chữa cháy (PCCC); chứng chỉ hành nghề chỉ huy về PCCC. Vậy, doanh nghiệp tôi có đủ điều kiện thi công, lắp đặt hệ thống PCCC không? Nếu không thì phải thêm những điều kiện gì?

Trả lời

Bộ Công an trả lời vấn đề này như sau:

Kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống PCCC là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Điều 9a Luật PCCC (hợp nhất). Doanh nghiệp, cơ sở để được kinh doanh về nội dung này phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, Điểm d Khoản 3, Khoản 7 Điều 41 và Khoản 13 Điều 45 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Theo như nội dung câu hỏi, hiện doanh nghiệp của ông chưa được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC theo quy định tại Khoản 13 Điều 45 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, do đó chưa đủ điều kiện để kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

Để đủ điều kiện kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống PCCC doanh nghiệp của ông phải có phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống PCCC theo quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 41 và phải có ít nhất một chỉ huy trưởng thi công được cấp chứng chỉ hành nghề thi công về PCCC theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và phải được cơ quan Công an cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

Để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, ông cần chuẩn bị hồ sơ, bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; văn bằng chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh; danh sách cá nhân có chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về PCCC, kèm theo chứng chỉ và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân; văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động thi công, lắp đặt hệ thống PCCC theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP gửi cơ quan Công an có thẩm quyền để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top