Gửi câu hỏi
Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên - Môi trường

Hỏi: Hồ sơ điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề xây dựng

Mai Xuân Toàn - 08:20 16/05/2024

Chi tiết câu hỏi

Tôi được biết kết quả thi sát hạch chứng chỉ có giá trị trong vòng một năm. Sau khi thi xong tôi đã được cấp chứng chỉ Giám sát thi công xây dựng hạng III. Từ lúc thi sát hạch đến nay tôi có tham gia giám sát và đủ điều kiện để nâng hạng II. Kết quả sát hạch lần trước của tôi vẫn còn giá trị. Xin hỏi, tôi có thể dùng kết quả thi lúc trước để bổ sung hồ sơ xét nâng hạng được không, hay phải thi lại?

Trả lời

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 4 Điều 77 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, được sửa đổi tại Điểm c Khoản 24 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP quy định: "Kết quả sát hạch được bảo lưu trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày sát hạch để làm căn cứ xét cấp chứng chỉ hành nghề". Kết quả sát hạch phải tương ứng với hạng, lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Thành phần hồ sơ đề nghị điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề được quy định tại Khoản 1 Điều 76 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, đã được sửa đổi tại Điểm a, Điểm b Khoản 23 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top