Gửi câu hỏi
Chính sách với người có công

Hỏi: Hỗ trợ mai táng phí cho người có công từ trần

Phạm Hùng Dũng - 16:35 04/07/2022

Chi tiết câu hỏi

Theo quy định thì sau 17 ngày, khi đối tượng đã nộp đủ hồ sơ hỗ trợ mai táng phí cho người có công từ trần, đã có quyết định hưởng tiền trợ cấp của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì số tiền trợ cấp được hưởng có nằm trong thời gian 17 ngày này không hay phải gần ba tháng sau, đối tượng mới nhận được tiền trợ cấp?

Trả lời

Cục Người có công - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời vấn đề này như sau:

Về việc giải quyết chế độ mai táng được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 122 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 do Chính phủ quy định. Đây là chế độ đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng sau khi người có công được hưởng chế độ mai táng từ trần.

Về việc giải quyết chế độ trợ cấp tiền tuất thì thời điểm hưởng được quy định tại Điều 125 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 do Chính phủ quy định.

Đề nghị ông liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương để được xem xét, trả lời theo quy định.

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top