Gửi câu hỏi
Giáo dục- Đào tạo - Y tế

Hỏi: Học ngành nào được cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm?

Phạm Quỳnh Liên - 08:28 19/05/2023

Chi tiết câu hỏi

Tôi tốt nghiệp cử nhân công nghệ sinh học, đã học xong lớp đào tạo xét nghiệm 6 tháng tại Đại học Y Hà Nội. Tôi nghiên cứu quy định thì thấy chỉ cấp chứng chỉ cho cử nhân sinh học, không đề cập tới cử nhân công nghệ sinh học. Vậy, tôi cần phải làm gì để đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm?

Trả lời

Bộ Y tế trả lời vấn đề này như sau:

Tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định hồ sơ đề nghị cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam: "2. Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề".

Như vậy điều kiện về văn bằng chuyên môn để cấp chứng chỉ hành nghề kỹ thuật viên xét nghiệm cần có văn bằng kỹ thuật xét nghiệm y học hoặc văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm (Điểm c Khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP).

Gửi câu hỏi

Tìm kiếm nhanh

Từ khóa
Tìm trong
Tìm kiếm
Top